Usluge u javnom carinskom skladištu

Usluge u javnom carinskom skladištu
Nelt LSP – Public Customs Warehouse Services

Usluge u javnom carinskom skladištu

Usluge u javnom carinskom skladištu | Nelt LSP

U okviru logističkog kompleksa, na adresi Maršala Tita 206, 11272, Dobanovci, na raspolaganju je preko 3.000 m2 carinskog skladišta  za smeštaj carinske robe.

Vrhunska tehnička opremljenost i iskustvo zaposlenih omogućavaju nam da pružimo kompletnu uslugu skladištenja, sortiranja, komisioniranja i distribucije robe u skladu sa dobrom poslovnom praksom  i propisima nadležnih organa koji definišu rad carinskog skladišta tipa A. Carinska roba je pod carinskim nadzorom i moguće je cariniti istu parcijalno, prema  Vašim potrebama.

Dodatna pogodnost  je lokacija  Carinske ispostave  Skladišta unutar samog kompleksa logističkog centra Nelt Co. u Dobanovcima kao i raspoloživi parking kapaciteti sa pratećim sadržajem (restoran, perionica, toaleti sa tuš kabinama).

Pravilnikom o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, koji je  stupio  na snagu 30.05.2015. godine određeno je da se roba, koja se u drumskom saobraćaju u jednom prevoznom sredstvu prevozi za više primalaca, može  staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice, ako se upućuje određenim organizacionim jedinicama Carinarnice Beograd. Carinska ispostava Skladišta je jedna od definisanih ispostava za prihvat  ovakvih takozvanih zbirnih pošiljaka.

Za optimalno izvršenje usluge molimo popunite dokument Najava prijema i manipulacije u javnom carinskom skladištu.

Ovde se možete upoznati sa Uputstvom za uskladištenje robe u carinsko skladište i relevantnim kontaktima.

Ovde se možete upoznati sa Uputstvom za pretovar robe i relevantnim kontaktima.

Carinjenje

Nelt je godinama razvijao servis carinskog posredovanja i specijalizovao…

Conops - dodatne usluge

U skladu sa sve izraženijom potrebom klijenata da ponude tržištu proizvode…

Transport

Veliko iskustvo koje poseduje kompanija Nelt na polju transporta..

Kontejnerski terminal

Otvaranjem železničkog kontejnerskog terminala Nelt je zaokružio paletu logističkih usluga.

Skladištenje

Sa kapacitetom od preko 125.000 m 2 skladišnog prostora na tržištima Srbije…

Distribucija

Roba se kupcima isporučuje flotom koju čini preko 250 vozila nosivosti…

Interna logistika

Pod terminom interne logistike podrazumevamo upravljanjem logističkim…

23000 +

FTL godišnje

72000 +

Carinskih postupaka

125000 +

Skladišnog prostora

8500 +

Isporuka dnevno