Distribucija

Distribucija
Nelt LSP - Distribution

Distribucija

Distribucija | Nelt LSP

Roba se kupcima isporučuje flotom koju čini preko 250 vozila nosivosti od 2,5 do 11 tona, različitih temperaturnih režima. Sva vozila su opremljena GPS uređajima, a organizacija, kontrola i praćenje celokupnih transportnih i dostavnih ruta se vrši pomoću savremnog softverskog rešenja za organizaciju i optimizaciju transporta. Rutiranje dostave za kompletnu dostavnu flotu se vrši kroz softver za dinamičko rutiranje (Sky Track, dobavljač Artronic), sistem koji dobija podatke iz ERPa (SAP), na osnovu kojih se izračunavaju optimalne dostavne rute. Dinamički sistem rutiranja podatke o dostavnim rutama prenosi preko ERPa u softver za skladišno poslovanje WMS Gold u kome se dalje vrši odvajanje robe za dostavu. Dostavna vozila su opremljena PDA uređajima koji omogućavaju vozaču detaljan pregled svih parametara vezanih za dostavu- detalji rute, pregled otpremnica, statuse dostavnih zadataka, navigaciju prema planu dostave..

Carinjenje

Nelt je godinama razvijao servis carinskog posredovanja i specijalizovao…

Conops - dodatne usluge

U skladu sa sve izraženijom potrebom klijenata da ponude tržištu proizvode…

Usluge u javnom carinskom skladištu

U okviru logističkog kompleksa, na adresi Maršala Tita 206, 11272, Dobanovci…

Kontejnerski terminal

Otvaranjem železničkog kontejnerskog terminala Nelt je zaokružio paletu logističkih usluga.

Skladištenje

Sa kapacitetom od preko 125.000 m 2 skladišnog prostora na tržištima Srbije…

Transport

Roba se kupcima isporučuje flotom koju čini preko 250 vozila nosivosti…

Interna logistika

Pod terminom interne logistike podrazumevamo upravljanjem logističkim…

23000 +

FTL godišnje

72000 +

Carinskih postupaka

125000 +

Skladišnog prostora

8500 +

Isporuka dnevno