Press Clipping

Vesti u medijima | Nelt LSP

Press & TV clipping

Nelt i Dacher predstavii novu uslugu transporta prehrambenih proizvoda

Logistika i transport jun 17

Jačanje logistike na balkanu

progressive_magazin_ok59ibci-01

Nelt ostvario saradnju sa kompanijama Cosco I Dachser

Logistika i transport feb17

Neltov intermodalni terminal nadogradnja sistema integrisane logistike

ekonometar_jfd21spe

Saradnja Nelta i giganta Kosko

Biznis i finansije

Ekspertiza i kontinuirano ulaganje u infrastrukturu garancija kvaliteta usluga

Logistika i transport

Integralna logistika

Nelt klijentima pruža apsolutni fokus na njihove logističke potrebe. Nna raspolaganju im je najmodernija infrastuktura i ekspertiza u koju se kontinuirano ulaže. Nelt, kao poslovni sistem čiji je promet 700 miliona evra, garantuje kvalitet saradnje i stabilnost poslovanja.

Industrija

Nelt LSP Logistics Service Provider

Nelt Grupa, koja posluje u 7 zemalja na evropskom i afričkom kontinentu i zapošljava 4 000 ljudi  u  12  kompanija,  prepoznata  je  kao  lider  u  distributivnom  biznisu.  Mnogo  je  faktora uticalo na imidž i poverenje koje je kompanija izgradila na tržištima na kojima posluje, ali je poslovna izvrsnost u domenu lanca snabdevanja svakako kičmeni stub uspeha.

06.12. E kapija - intervju

Postoji veliki potencijal za razvoj intermodalnog transporta u Srbiji

Ivan Milićević, menadžer operacija i razvoja LSP servisa u kompaniji Nelt

BizLIFE

Infrastrukturna pitanja su ključni izazov

Ivan Milicevic, menadžer operacija i razvoja LSP servisa u kompaniji Nelt