FAQ

FAQ
faq1

FAQ - NAJČEŠĆA PITANJA

Često postavljana pitanja | Nelt LSP

Q: Šta znači LSP, a šta 3PL? U čemu je razlika?

A: Pojam 3PLThird Party Logistics se odnosi na nivo usluga i međusobne povezanosti između logističke kompanije i korisnika tih usluga. U literaturi se može naći različito tumačenje ali je najčešća podela na nivoe od 1PL do 5PL:

  • 1PL – Sistem za sopstvene potrebe uz minimalno angažovanje drugih nosilaca logističkih usluga
  • 2PL – Određene logističke usluge transporta, otpreme, skladištenja, carinskog posredovanja se poveravaju specijalizovanim nosiocima logističkih usluga
  • 3PL – Provajder većeg broja logističkih usluga – najčešći vid povezivanja prilikom outsourcinga usluga
  • 4PL – Mrežni integrator- ispunjava većinu zahteva klijenata i odgovoran je za sve ugovorene 1PL, 2PL ili 3PL provajdere
  • 5PL – Menadžment svih delova lanca snabdevanja uz obezbeđivanje potpunih logističkih rešenja i informacionih tehnologija

LSP Logistic Service Provider podrazumeva širi pojam jer može da sadrži bilo koji od navedenih nivoa- od 1PL do 5PL.

NELT iz tog razloga promoviše naziv LSP, ne ograničavajući se samo na 3PL nivo usluga koje pruža klijentima.

Q: Koji su benefiti za klijenta pri angažovanju kompanije Nelt za servisiranje  logističkih potreba? 

A: Optimizacija troškova

Redukcija operativnih troškova je jedan od značajnih benefita koje naši klijenti mogu da osete. Zato što posedujemo savremenu transportnu i skladišnu opremu, dovoljno kapaciteta i znanja, a pri tom vodimo i uspešnu ekonomiju obima pružajući usluge velikom broju poslovnih partnera, u mogućnosti smo da racionalizujemo sve troškove- od troškova transporta, preko rukovanja zalihama, do skladištenja.

Unapređenje tehnologije i usluga

Biti konkurentan na tržištu podrazumeva ulaganje u kvalitet proizvoda i usluga. Za naše klijente izvršavamo širok spektar logističkih usluga i zato konstantno unapređujemo nivo tehnologije i same resurse. Oslonite se na našu opredeljenost ka inovacijama i konstantna ulaganja u razvoj, jer vam to donosi ozbiljnu komparativnu prednost na tržištu i smanjuje rizik od gubljenja tehnološke trke sa konkurencijom u segmentu logistike.

Strateška fleksibilnost

Spremnost i brzina prilagođavanja na promene u poslovnom okruženju, ključna je odlika uspešnih koju ugrađujemo u naša partnerstva. Saradnja donosi međusobne koristi i presudna je za sticanje iskustva. Dugogodišnjim partnerstvom sa vodećim kompanijama u različitim industrijama i tržištima stečena bogata iskustva prenosimo na nove klijente.

Investiranje u osnovni biznis

Prevaziđite ograničene budžete za razvoj a istovremeno unapredite efikasnost i efektivnost logističkih procesa. Vi investirajte u razvoj vaših ključnih delatnosti a oslonite se na naš razvoj logistike. Fokusirajte svoje snage na ono u čemu ste najbolji, nama prepustite ostalo.

Smanjenje rizika

Naše bogato iskustvo u različitim industrijama i specijalizacija za širok spektar logističkih aktivnosti omogućavaju nam procenu neizvesnosti, minimizaciju i eliminisanje rizika logističkih operacija. Ovo je značajna prednost koju unosimo u partnerstvo sa Vama.
Poverenje i sigurnost je osnova za uspeh koju svakodnevno gajimo, bilo da se radi o lokalnim ili internacionalnim partnerstvima. Biće nam zadovoljstvo da vas vidimo u portfoliju naših klijenata zajedno sa P&G, Dr Oetker, Mars, Ball Packaging, Samsung, VIP Mobile, Lactalis, Actavis…

Q: Na koji način NELT realizuje usluge?

A: Sve zavisi od vrste i obima usluga ali NELT sva rešenje prilagođava specifičnim potrebama i zahtevima klijenata.

Dakle, bitno je da zajedno identifikujemo zahteve i u skladu sa tim dođemo do najoptimalnijeg rešenja za realizaciju.

23000 +

FTL godišnje

72000 +

Carinskih postupaka

125000 +

Skladišnog prostora

8500 +

Isporuka dnevno