Predrag 1

Nelt na LOGIC konferenciji

Na četvrtoj međunarodnoj konferenciji LOGIC, održanoj 24. maja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Predrag Savić, menadžer operacione izvrsnosti Nelta, predstavio je projekat „Digital dostava“.  Prezentacijom iskustva kompanije Nelt u procesu optimizacije dostave robe i fakturisanja korišćenjem digitalnih robnih i finansijskih dokumenata, istakao je primetne promene zadovoljstva klijenata. 

Konferencija LOGIC se održava u organizaciji Odseka za logistiku Saobraćajnog fakulteta, zajedno sa partnerskim kompanijama iz oblasti logistike, lanca snabdevanja, transporta, špedicije, trgovine, proizvodnje, osiguranja i uslužnog sektora. Pored toga, na konferenciji su učestvovali i predstavnici obrazovnih institucija, resornih ministarstava, privrednih komora, poslovnih i strukovnih udruženja. Cilj skupa je povezivanje logističke prakse, obrazovanja i akademskih istraživanja.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *