mde

Dve decenije Neltove špedicije

Sektor špedicije Nelta u Srbiji je ovog novembra proslavio dvadeset godina rada.

Kompanija Nelt je počela sa pružanjem usluga špedicije 1998. godine. Na početku su se odnosili na carinjenje, skladištenje u carinskim magacinima i organizaciju međunarodnog transporta, prvenstveno za potrebe Nelta, da bi se 2010. godine, ujedinjenjem sektora spoljne trgovine i špedicije formirao LSP sektor.

Danas špedicija Nelta obrađuje više od 11.000 carinskih postupaka i ostvaruje prihod od trećih lica od preko 200.000 evra.

Omogućeni su minimalni troškovi carinjenja i zaliha i skraćeno tranzitno vreme dobijanja robe, čime je značajno unapređen celokupan razvoj distribucije. Sa druge strane, uspostavljeni su jaki partnerski odnosi sa firmama kojima Nelt pruža usluge špedicije i konsaltinga, čime se na profesionalan način dugoročno štite njihovi interesi.

Od 2017. godine Nelt je nosilac statusa Ovlašćenog privrednog subjekta, čime im je priznata pozicija sigurnog, stabilnog i proverenog učesnika u međunarodnom lancu snabdevanja.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *