Интерна Логистика

Интерна Логистика
transport1

ИНТЕРНА ЛОГИСТИКА

Интерна Логистика | Nelt LSP

Nelt на своите клиенти им обезбедува услуга на управување со логистичките процеси во рамките на нивните производни капацитети.

Интерната логистика е процес кој вклучува бројни активности од преземање на производот кој ја напушта производната линија, пакувањето на производите според барањата и стандардите на домаќините, снабдување на производните линии со одредени потрошни материјали  и репроматеријали преку системската евиденција и обележување на стоката според инпутите од системот до трансферот на производи до локации за складирање, складирање на стоки, миграции во рамките на локациите за складирање, инвентури, подготовки на стоките по налог на домаќинот, системски евиденции, одржување на опрема за манипулација со стоката, управување со отпадот ….

Oбемот и дејноста се менуваат во зависност од потребите и барањата за секој поединечен клиент. Nelt со својот пристап на домаќинот му овозможува флексибилност во планирањето и реализацијата на своите основни операции, брза и ефикасна организација, извонредност и база на знаење со кое своите основни операции ги оплеменува и создава додадена вредност на компанијата преку одредени заштеди во различни форми (време, ресурси, пари).

Царинење

Базирани на нашето повеќе-годишно искуство во областа на логистиката, Царинските постапки…

КОНОПС – Дополнителни услуги

Заради потребата на клиентите, континуирано да ги прилагодуваат своите производи…

Услуги во јавниот царински склад

Врвната техничка опременост и искуството на вработените ни овозможуваат да обезбедиме комплетна…

Транспорт

Вашите потреби во областа на транспортот на различни температурни режими, ги сервисираме…

Складирање

Во сегментот на складирање на стоки, подготвени ги дочекуваме барањата на новите клиенти…

Достава

Робата на купувачите се доставува со флота која брои 250 доставни возила со носивост…

23000 +

FTL годишно

72000 +

Царинска постапка годишно

125000 +

Простор за складирање m2

8500 +

Дневна испорака