Достава

Nelt LSP - Distribution

ДОСТАВА

Дистрибуција | Nelt LSP

Робата на купувачите се доставува со флота која брои 250 доставни возила со носивост од 2,5 до 11 тони, на различни температурни режими. Сите возила се опремени со GPS систем, а организацијата, контролата и следењето на целокупните транспортни и доставни рути се врши со помош на софтверски решенија за организација и оптимизација на транспортот. Планирањето на транспортот за комплетната доставна флота, се врши преку софтвер со динамичко рутирање (Sky Track, Artronic) систем кој добива податоци од ERP (SAP), на чија основа се пресметуваат сите доставни рути. Динамичкиот систем на рутирање преку ERP софтверот, ги пренесува податоците во софтверот за Магацинско работење – WMS Gold, во кој понатаму се подготвува планот за сортирање на робата за достава. Доставните возила се опремени со PDA уреди кои овозможуваат на возачите детален преглед на сите параметри поврзани со доставата: детали за рутата, преглед на испратницата, доставни задачи, навигација кон планот на достава.

Царинење

Базирани на нашето повеќе-годишно искуство во областа на логистиката, Царинските постапки…

КОНОПС – Дополнителни услуги

Заради потребата на клиентите, континуирано да ги прилагодуваат своите производи…

Интерна Логистика

Nelt на своите клиенти им обезбедува услуга на управување со логистичките процеси во рамките на нивните…

Транспорт

Вашите потреби во областа на транспортот на различни температурни режими, ги сервисираме…

Складирање

Во сегментот на складирање на стоки, подготвени ги дочекуваме барањата на новите клиенти…

Услуги во јавниот царински склад

Врвната техничка опременост и искуството на вработените ни овозможуваат да обезбедиме комплетна…

23000 +

FTL годишно

72000 +

Царинска постапка годишно

125000 +

Простор за складирање m2

8500 +

Дневна испорака