КОНОПС – Дополнителни услуги

КОНОПС – Дополнителни услуги
Nelt LSP - Conops

КОНОПС – Дополнителни услуги

Конопс Дополнителни Услуги | Nelt LSP

Заради потребата на клиентите, континуирано да ги прилагодуваат своите производи на навиките на потрошувачите, ја развивме КОНОПС услугата за доработка и прилагодување на пакувањата за широка потрошувачка на прехранбените, фармацевтските и техничките производи. Тоа подразбира процес на препакување, обележување, формирање на комерцијални пакувања по желба на клиентот, правење промотивни и акциски сетови. Сите процеси и операции се предмет на редовни интерни и екстерни проверки на квалитетот.

Царинење

Базирани на нашето повеќе-годишно искуство во областа на логистиката, Царинските постапки…

Интерна Логистика

Nelt на своите клиенти им обезбедува услуга на управување со логистичките процеси во рамките на нивните…

Услуги во јавниот царински склад

Врвната техничка опременост и искуството на вработените ни овозможуваат да обезбедиме комплетна…

Транспорт

Вашите потреби во областа на транспортот на различни температурни режими, ги сервисираме…

Складирање

Во сегментот на складирање на стоки, подготвени ги дочекуваме барањата на новите клиенти…

Достава

Робата на купувачите се доставува со флота која брои 250 доставни возила со носивост…

23000 +

FTL годишно

72000 +

Царинска постапка годишно

125000 +

Простор за складирање m2

8500 +

Дневна испорака