Царинење

Nelt LSP – Custom Clearance

Царинење

Царинско Посредување | Nelt LSP

Базирани на нашето повеќе-годишно искуство во областа на логистиката, Царинските постапки поврзани за робата за широка потрошувачка, прехранбени производи, фармацевтски производи, техничка опрема и роба за општа намена, на своите клиенти им нудиме и посредување при вадење на сите потребни сертификати, атести, санитарни и ветеринарни уверенија и дозволи.

КОНОПС – Дополнителни услуги

Заради потребата на клиентите, континуирано да ги прилагодуваат своите производи…

Интерна Логистика

Nelt на своите клиенти им обезбедува услуга на управување со логистичките процеси во рамките на нивните…

Услуги во јавниот царински склад

Врвната техничка опременост и искуството на вработените ни овозможуваат да обезбедиме комплетна…

Транспорт

Вашите потреби во областа на транспортот на различни температурни режими, ги сервисираме…

Складирање

Во сегментот на складирање на стоки, подготвени ги дочекуваме барањата на новите клиенти…

Достава

Робата на купувачите се доставува со флота која брои 250 доставни возила со носивост…

23000 +

FTL годишно

72000 +

Царинска постапка годишно

125000 +

Простор за складирање m2

8500 +

Дневна испорака