Контакт

Контакт

Контакт

Контакт | Nelt LSP

СРБИЈА

Нелт Цо

Маршала Тита 206
11272 Добановци, Белград

+381 11 3779 146
+381 11 2077 340
+381 64 8474 839

lsp@nelt.com

ЦРНА ГОРА

Mонтеномакс Ц & Л

Ћурилац bb
81410 Даниловград

+382 77 200 001

+382 67 188 081

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Нелт доо

Аеродромска бб
71123 И. Сараево

+387 57 318 965
+387 65 405 416

lspbih@nelt.com

МАКЕДОНИЈА

Нелт СТ

ул. 32 бр.20,
1041 Илинден, Скопје

+389 22 581 999
+389 78 428 478

lspmk@nelt.com

БИДЕТЕ ВО КОНТАКТ СО НАС