Skladistenje i dostava

Пет предности на збирниот патен транспорт

Дали динамиката на работењето од вас бара на вашите клиенти брзо да им обезбедите помала количина на стока од различни дестинации ширум Европа? Вашиот клиент очекува испорака во колку што е можно пократок рок? Во тие ситуации најефикасна опција е збирниот патен транспорт.

Ефикасноста и врвниот квалитет на услугата се токму оние кои компанијата Монтеномакс ја сместуваат помеѓу лидерите во областа на патниот транспорт. Повеќе од 20-те години искуство и над 60 000 обработени предмети годишно го направија Монтеномакс прв избор на најголемите компании во Црна Гора.   

Редовните збирни линии од Србија, Босна и Хрватска, односно кон Косово и Албанија вклучуваат 13 возила неделно. Од Западна и Централна Европа, директни линии тргнуваат кон Црна Гора трипати неделно, преку платформата во Австрија и Хрватска.

Издвојуваме 5 причини поради кои збирниот патен транспорт  треба да биде и ваш избор за наредната пратка независно дали во земјата или надвор од неа.

1. Ги намалува трошоците

Исплатливоста е првата причина која треба да се земе предвид при изборот на најдобра опција за испраќање пратка. Со оглед на тоа дека превозникот ги собира, складира, а потоа и распоредува сите пратки на еден камион, секој испраќач плаќа дел од трошоците за користење на камионот, но не и за целиот камион. По приемот на барањето, во најкраток рок, тимот на Монтеномакс врши пресметка на сите трошоци, т.е. клиентот може едноставно да ја евалуира понудата.

2. Поголема сигурност при транспорт на стока

Цела стока е осигурена според меѓународните стандарди, вклучувајќи целосна грижа за извозната документација и образецот EUR1. Монтеномакс нуди можност за пружање услуги на посредување во дополнителното осигурување кај неколку осигурителни компании. По потреба може да се обезбеди посебен режим на транспорт, како на пример температурен, превоз на АДР стока, вонгабаритна стока и вредносни пратки. 

3. Повеќе услуги обединети во една

Уште една предност на збирниот патен транспорт е што дополнително се штеди време и број на подизведувачи кои морате да ги ангажирате. Секторот за царинско посредување на Монтеномакс го сочинуваат тимови на искусни агенти распоредени во 12 подружници низ Црна Гора. Сите пратки се царинат на терминалот во Даниловград, а рокот за испорака на пратката по царинењето во Подгорица е истиот ден, додека во другите градови на Црна Гора се доставува во рок од 24 h.

4. Поголема флексибилност при испраќање на различни адреси

Кога вашата пратка се испорачува на повеќе локации во земјата или регионот, збирниот патен транспорт пружа поголема флексибилност. Во соработка со надворешни партнери, Монтеномакс организира транспорт од сите европски дестинации, во рок од 2 до 7 работни дена – од моментот на приемот на нарачката до конечната испорака. На годишно ниво се вршат повеќе од 3 000 транспортирани пратки.

5. Помало загадување на животната средина

Освен што е добра финансиска опција за испраќачите, воедно е и подобар начин на превоз кога говориме за животната средина. Самиот факт дека само еден камион го превезува товарот, а не повеќе камиони кои превезуваат повеќе помали пратки, значи и помала емисија на штетни гасови во атмосферата.

Дали сте подготвени за испорака на вашата прва пратка по пат на збирен патен транспорт? Проверете дали правилно го спакувавте товарот за достава, а транспортот препуштете му го на Монтеномакс, кај кој ве чека квалитетна, веродостојна и сигурна услуга.

Преземено од: Investitor.me

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *