2459

Транспорт

Нашите возила поседуваат најсовремена опрема, според TAPA TSR стандарди на ниво А.

Дознајте повеќе
2463

Достава

Нашата флота од 220 возила е со носивост од 2,5 до 11 тони, со различен температурен режим.

Дознајте повеќе
2461

Царинење

Обезбедуваме сертификати, атести, санитарни и ветеринарни уверенија и дозволи.

Дознајте повеќе
2794

Конопс

За клиентите развивме услуги за доработка и прилагодување на пакувањето според комерцијалните барања.

Дознајте повеќе
2462

Складирање

Располагаме со 125.000 m2 простор за складирање, со различен температурен режим и технологија.

Дознајте повеќе
3336

Контејнерски терминал

Со отворање на железничкиот контејнерски терминал, Нелт заокружи низа на логистички услуги.

Дознајте повеќе

УСЛУГА СО 5 ЅВЕЗДИ

Ние сме компанија БРОЈ ЕДЕН во спроведување на комплетните решенија во дистрибуцијата и логистички услуги.

Професионалност

Со комплетирање на спектар од Логистички услуги и остварување на целите, таргетираме лидерска позиција на сите териториите и пазари каде сме присутни и работиме.

Доверба

Тежнееме да градиме односи базирани на взаемна доверба и лојалност.
Нелт СТ е долгогодишен партнер на повеќе лидерски компании докажани во различни индустрии.

Искуство

Работните предизвици ги победуваме како хомоген тим, следејќи ја заедничката визија, свесни дека напорната работа и посветеност секогаш носат резултати.

Квалитет

Посветени на целосно исполнување на задачите поставени од клиентите со почитување на законските регулативи, а докажани со сертификатот за квалитет ISO 9001.

Ефикасност

Фокусирани сме на оптимизација на процесите низ континуирано унапредување и управување на системите SAP, WMS, TMS isl.

23000 +

FTL годишно

72000 +

Царинска постапка годишно

125000

Простор за складирање m2

8500 +

Дневна испорака

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Upoznajte naš tim

Jelena Jovanić Intermodal Terminal Manager
Jelena Jovanić
(English) Intermodal Terminal Manager

Ivan Partonjić LSP Sales Manager
Ivan Partonjić
(English) LSP Sales Manager

Nena Đomparin LSP Customers Service Supervisor
Nena Đomparin
(English) LSP Customers Service Supervisor

Nataša Đuknić Customs Department Supervisor
Nataša Đuknić
(English) Customs Department Supervisor

Ivan Vujović Real Estate Agent
Ivan Vujović
(English) Real Estate Agent

Velimir Marašević Logistics Processes and Operations Development Supervisor https://www.
Velimir Marašević
(English) Logistics Processes and Operations Development Supervisor

TESTIMONIALS

ПРИДОБИВКИ ЗА КЛИЕНТИ

Пониски трошоци

Ефикасно извршуваме рационализација на процесот и оптимизација на трошоците, бидејќи имаме современа опрема, ресурси и знаење.

Синергија на услуги

Ги обезбедуваме сите видови на логистички услуги за вашиот бизнис.

Флексибилност

Нашето искуство придонесува  брзо да реагираме на промените на пазарот, така што вашиот бизнис се одвива непречено.

Фокус на основната дејност

Фокусирајте ја енергијата кон она во што сте  најдобри, останатото препуштете го на нас.

Намален ризик

Нашето знаење и искуство овозможуваат минимизирање на ризикот при вршење логистички операции.

Биди во друштво на успешните

Довербата и безбедноста се основа за успех. Ќе ни биде задоволство да ве видиме во  портфолиото на наши клиенти заедно со P&G, Dr Oetker, Mars, Ball Packaging, Samsung, VIP Mobile, Lactalis, Actavis…

FAQ – НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА

Останати прашања

Q: Што значи LSP, a што 3PL? Која е разликата?

A: Поимот 3PL Third Party Logistics се однесува на нивото на услуги и меѓусебна поврзаност помеѓу логистичката компанија и корисникот на тие услуги. Во литературата може да се најде различно толкување, но најчеста е поделбата на нивоа од 1PL дo 5PL:

  • 1PL – Систем за сопствени потреби со минимално ангажирање на други носители на логистички услуги
  • 2PL – Oдредени логистички услуги на транспорт, отпремање, складирање, царинско посредување им се доверуваат на специјализирани носители на логистички услуги
  • 3PL – Провајдер со поголем број на логистички услуги – најчест вид на поврзување при outsourcing услуги
  • 4PL – Mрежен интегратор – ги исполнува повеќето барања на клиентите и одговорен е за сите договорени 1PL, 2PL или 3PL провајдери
  • 5PL – Meнаџмент на сите делови на синџирот за снабдување со обезбедување на комплетни логистички решенија и информациони технологии

LSP Logistic Service Provider подразбира поширок поим затоа што може да содржи било кои од наведените нивоа – од 1PL дo 5PL.

NELT поради таа причина го промовира името LSP, не ограничувајќи се само на 3PL ниво на услуги што им ги нуди на клиентите.

Q: Кои се бенефитите за клиентите при ангажирањето на компанијата Nelt за сервисирање на логистички потреби?

A: Oптимизација на трошоци

Редукција на оперативните трошоци е еден од поважните бенефити кои може да ги почувствуваат нашите клиенти. Затоа што поседуваме современа транспортна опрема и опрема за складирање, доволно капацитети и знаења, а при тоа водиме и успешна економија на обемот, давајќи им услуги на голем број на деловни партнери, во можност сме да ги рационализираме сите трошоци – од трошоците за транспорт, преку ракување со резервите, до складирање.

Унапредување на технологиите и услугите

Да се биде конкурентен на пазарот подразбира вложување во квалитетот на производите и услугите. За нашите клиенти извршуваме широк спектар на логистички услуги и затоа константно го унапредуваме нивото на технологии и на самите ресурси. Потпрете се на нашата посветеност кон иновациите и постојаните вложувања во развојот, затоа што тоа ви носи сериозна компаративна предност на пазарот и го намалува ризикот од губењето на технолошката трка со конкуренцијата во сегментот на логистиката.

Стратешка флексибилност

Подготвеноста и брзината на прилагодување на промените во деловното опкружување, е клучна карактеристика на успешните што го вградуваме во нашите партнерства. Соработката донесува меѓусебни користи и пресудна е за стекнување на искуства. Долгогодишното партнерство со водечките компании во различните индустрии и пазари, стекнатите богати искуства им ги пренесуваме на новите клиенти.

Инвестирање во основниот бизнис

Надминете ги ограничените буџети за развој, а истовремено унапредете ги ефикасноста и ефективноста од логистичките процеси. Вие инвестирајте во развојот на вашите клучни дејности, а потпрете се на нашиот развој на логистиката. Фокусирајте ги своите сили на тоа во што сте најдобри, а на нас препуштете ни го останатото.

Намалување на ризикот

Нашето богато искуство во различните индустрии и специјализацијата за широкиот спектар на логистички активности ни овозможуваат проценка на неизвесност, минимизација и елиминирање на ризикот на логистичките операции. Ова е важна предност која ја внесуваме во партерството со Вас.
Довербата и сигурноста се основа за успехот кој секојдневно го негуваме, без оглед на тоа дали се работи за локални или за интернационални партнерства. Ќе ни биде задоволство да ве видиме во портфолиото на нашите клиенти заедно со P&G, Dr Oetker, Mars, Ball Packaging, Samsung, VIP Mobile, Lactalis, Actavis…

Q: На кој начин NELT ги реализира услугите?

A: Сè зависи од видот и обемот на услугите, но NELT сите решенија им ги прилагодува на специфичните потреби и барања на клиентите.

Затоа, важно е заеднички да ги идентификуваме барањата и, соодветно на тоа, да дојдеме до најоптималното решение за реализација.

REGIONAL LOGISTICS SERVICE PROVIDER

Нелт компании

Нелт Цо, Србија

logo-sr

Нелт СТ, Македонија

logo-sr

Нелт, Ангола

nelt_africa-1 (1)

Нелт, Мозамбик

nelt_africa-1 (1)

Јавна Складишта

logojs

Нерегелиа, Црна Гора

NEREGELIA-Logo-Asset-2

Нелт доо, Босна и Херцеговина

logo-sr

Нелт, Замбија

nelt_africa-1 (1)

Монтеномакс

montenegromaks