Dodatne usluge

Dodatne usluge
img-page

Dodatne usluge

Usluge u javnom carinskom skladištu
U okviru logističkog kompleksa, na adresi Maršala Tita 206, 11272, Dobanovci, na raspolaganju je preko 3.000 m2 carinskog skladišta  za smeštaj carinske robe.

Vrhunska tehnička opremljenost i iskustvo zaposlenih omogućavaju nam da pružimo kompletnu uslugu skladištenja, sortiranja, komisioniranja i distribucije robe u skladu sa dobrom poslovnom praksom  i propisima nadležnih organa koji definišu rad carinskog skladišta tipa A. Carinska roba je pod carinskim nadzorom i moguće je cariniti istu parcijalno, prema  Vašim potrebama.

Dodatna pogodnost  je lokacija  Carinske ispostave  Skladišta unutar samog kompleksa logističkog centra Nelt Co. u Dobanovcima kao i raspoloživi parking kapaciteti sa pratećim sadržajem (restoran, perionica, toaleti sa tuš kabinama).

Pravilnikom o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, koji je  stupio  na snagu 30.05.2015. godine određeno je da se roba, koja se u drumskom saobraćaju u jednom prevoznom sredstvu prevozi za više primalaca, može  staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice, ako se upućuje određenim organizacionim jedinicama Carinarnice Beograd. Carinska ispostava Skladišta je jedna od definisanih ispostava za prihvat  ovakvih takozvanih zbirnih pošiljaka.

Za optimalno izvršenje usluge molimo popunite dokument Najava prijema i manipulacije u javnom carinskom skladištu.

Ovde se možete upoznati sa Uputstvo za uskladištenje robe u carinsko skladište i relevantnim kontaktima.

Ovde se možete upoznati sa Uputstvo za pretovar robe i relevantnim kontaktima.

 

Interna logistika

Pod terminom interne logistike podrazumevamo upravljanjem logističkim procesima u okviru proizvodnih kapaciteta klijenta.

Interna logistika je proces koji uključuje brojne aktivnosti od preuzimanja proizvoda koji napušta proizvodnu liniju, pakovanja proizvoda prema zahtevima i standardima domaćina, snabdevanja proizvodniih linija odredjenim potrošnim materijalima i reporomaterijalima preko sistemske evidencije i obeležavanja robe prema inputima iz sistema do transfera proizvoda do skladišnih lokacija, skladištenje robe, migracije u okviru skladišnih lokacija, inventure, pripreme robe prema nalogu domaćina, sistemske evidencije, održavanja opreme za manipulaciju robom, upravljanje otpadom ….

Obim i delatnosti se  menjaju u zavisnosti od potreba i zahteva svakog pojedinačnog klijenta. Nelt svojim pristupom domaćinu omogućava fleksibilnost u planiranju i realizaciji svojih osnovnih operacija, brzu i efikasnu organizaciju, izvrsnost i bazu znanja kojom svoje osnovne operacije oplemenjuje i stvara dodatnu vrednost kompaniji kroz određene uštede u raznim oblicima (vreme, resursi, novac).
Izdavanje poslovnog i stambenog prostora
U okviru logističkih usluga, kompanija Nelt već dugi niz godina pruža usluge izdavanja nekretnina na teritoriji Beograda, u skladu sa visokim standardima kvaliteta, funkcionalnosti i bezbednosti. Naši višegodišnji klijenti su Fakultet za medije i komunikacije, Idea, Societe General banka, Ambasada SAD, Telekom Srbija, Telenor, Vip, Uprava carina i drugi.

Ponuda za izdavanje obuhvata prostore različitih kapaciteta i namena: poslovne prostore – lokale i kancelarijske prostore površine od 20m² do 500m² kao i stambene prostore površine od 40m² do 200m². Prostori se nalaze u užem centru grada, na teritoriji opština Savski venac, Stari Grad i Vračar.

Takođe, u okviru Centralnog distributivnog centra Dobanovci, u carinskoj zoni, u ponudi su kancelarijski prostori površina od 20m² do 100m².

Kontakt za informacije:
 
Ivan Vujović
zakup3pl@nelt.com
011/2632- 825 
 
Aktuelno iz ponude (PDF)

50000 +

Passionate Employee

700 +

Offices in Worldwide

2450 +

Modern Cargo Trucks

468

International Awards